Section Details


Discussion

 
Issue Title
 
Vol 68, No 2-3 (2003) Die wetenskap 'in u lig' – wat sê dit vir die PUK self? Abstract   PDF
J. de Klerk
 
Vol 60, No 1 (1995) Montessori-skole: die ander kant Abstract   PDF
Monica Viljoen
 
Vol 58, No 4 (1993) Die ou-ou storie, wat baie ver terug begin het...” Gedagtes oor literatuurstudie en menswetenskap1 Abstract   PDF
Elize Botha
 
Vol 58, No 3 (1993) Problemen en crisis van de opgezweepte Westerse technologische cultuur Abstract   PDF
E. Schuurman
 
Vol 58, No 3 (1993) Interest, usury and time Abstract   PDF
J. P. Tiemstra
 
Vol 54, No 4 (1989) Kommentaar: Op loop gejaagde objektiwiteit Abstract   PDF
J. J. Snyman
 
Vol 54, No 3 (1989) A collection of Discussions for Volume 54, Issue 3 Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 29, No 1-2 (1961) Diskussie: Antwoord aan prof. H. G. Stoker Details   PDF
C van der Waal
 
Vol 28, No 11-12 (1961) Geloof en die woordeboek van die verbondsverkeer Abstract   PDF
H. G. Stoker
 
Vol 28, No 7-8 (1961) ’n Algemene geloof ? Abstract   PDF
C. van der Waal
 
Vol 27, No 10 (1960) Het bijbelsche scheppingsverhaal en de natuurwetenschap.* Een antwoord aan Prof. Dr. H.G. Stoker Details   PDF
A. A. Nanten
 
Vol 27, No 10 (1960) Builen en Muizen Details   PDF
J. H. Kroeze
 
Vol 27, No 9 (1960) Het bijbelsche scheppingsverhaal en de natuurwetenschap. Abstract   PDF
A. A. Manten
 
Vol 27, No 4 (1959) Genl. Koos De La Rey, die krygsman. Abstract   PDF
J. S. du Plessis
 
Vol 27, No 4 (1959) ,,Het bijbelsche scheppingsverhaal en de natuurwetenschap” deur A. A. Manten in Koers, Meart tot Junie 1959. Details   PDF
H. G. Stoker
 
Vol 27, No 3 (1959) ,,Het bijbelsche scheppingsverhaal en de natuurwetenschap” Abstract   PDF
S. du Toit
 
Vol 26, No 12 (1959) Vasstelling van Wins in Besigheid Details   PDF
J. A. Grové
 
Vol 26, No 10 (1959) Diskussie: Prof Stroker oor die ekonomiese handeling verdere opmerkings Details   PDF
F. J. du Plessis
 
Vol 26, No 10 (1959) Afrika-seminaar: Nationalisme in Afrika Details   PDF
J. H. Coetzee
 
Vol 26, No 10 (1959) Afrika-seminaar: Die Suid-Afrikaanse Wiskunde vereniging Details   PDF
J. van der Mark
 
Vol 26, No 9 (1958) Diskussie: Prof Grove oor winsberekening Details   PDF
F. J. du Plessis
 
Vol 26, No 5-6 (1958) Diskussie: Aantekeninge by die Fenomenologiese Analise in die Psigiatrie Details   PDF
P. G. W. du Plessis
 
Vol 26, No 5-6 (1958) Die loop van die dinge Details   PDF
L. J. du Plessis
 
Vol 26, No 3 (1958) A collection of Discussions for Volume 26, Issue 3 Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 24, No 2 (1956) Dirk, my vriend Abstract   PDF
J. Chris Coetzee
 
Vol 24, No 2 (1956) Pofessor D. J. van Rooy- 'n waardering Abstract   PDF
W. P. Robbertse
 
Vol 23, No 2 (1955) Aan die V.U.- van die P.U. Details   PDF
J. Chris Coetzee
 
Vol 22, No 3 (1954) Wêreldgebeure gedurende die jaar 1954. Abstract   PDF
S. du Toit
 
Vol 22, No 2 (1954) J. C. van Rooy. Abstract   PDF
J. C. Coetzee
 
Vol 20, No 5 (1953) Wêreldgebeure Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 20, No 2 (1952) Ruilwaardes Details   PDF
J. C. Coetzee
 
Vol 20, No 1 (1952) Ruilwaardes Details   PDF
J. C. Coetzee
 
Vol 18, No 6 (1951) Wêreldgebeure Details   PDF
S. du Toit
 
Vol 18, No 6 (1951) Ruilwaarde Details   PDF
J. Coetzee
 
Vol 18, No 5 (1951) University status - After 30 years. (Leader, Potchefstroom Herald, March 16, 1951). Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 18, No 5 (1951) Wêreldgebeure Details   PDF
S. du Toit
 
Vol 18, No 5 (1951) Ruilwaarde Details   PDF
J. Coetzee
 
Vol 19, No 3 (1951) Wêreldgebeure. Details   PDF
S. du Toit
 
Vol 18, No 1 (1950) Wêreldgebeure - 'n nuwe fase in die wêreldgeskiedenis. Abstract   PDF
S. du Toit
 
Vol 18, No 1 (1950) Ruilwaardes Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 17, No 4 (1950) Ruilwaardes Details   PDF
J. C. Coetzee
 
Vol 18, No 3 (1950) Wêreldgebeure Abstract   PDF
S. du Toit
 
Vol 18, No 2 (1950) Wêreldbebeure Abstract   PDF
S. du Toit
 
Vol 18, No 2 (1950) Ruilwaardes Details   PDF
J. C. Coetzee
 
Vol 17, No 1 (1949) Ruilwaardes Details   PDF
J. C. Coetzee
 
Vol 16, No 2 (1948) Ruilwaardes Details   PDF
J. C. Coetzee
 
Vol 14, No 2 (1946) Ruilwaarde Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 12, No 3 (1944) Ruilwaardes Details   PDF
J. C. Coetzee
 
Vol 10, No 5 (1943) A collection of Discussions for Volume 10, Issue 5 Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 7, No 6 (1940) Ruilwaardes Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 4, No 2 (1936) Die loop van die dinge. Details   PDF
L. J. du Plessis
 
Vol 4, No 2 (1936) Ruilwaardes Details   PDF
J. C. Coetzee
 
1 - 52 of 52 Items