Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L

Labuschagne, F. J.
Labuschagne, F. J., PU vir CHO
Labuschagne, H.A., Bureau for Research, PU for CHE
Lamey, Tom, Ferdinand Postma-Biblioteek Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM
Lamprecht, J. C., Faculty of Education Rand Afrikaans University Johannesburg
Landman, W A, Universiteit van Pretoria, Pedagogiekstudies
Landsberg, S., Graduate School of Education Potchefstroom University for CHE POTCHEFSTROOM
Larney, T., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Lategan, A. W.
Lategan, Laetus O.K., Executive Assistant of the Principal Technikon Free State BLOEMFONTEIN
Le Roux, Linda, Dept. Ontwikkelingsadministrasie, UNISA
le Clus, P. G.
le R. du Plooy, A., Departement Kerkreg, PU vir CHO
le Roux, Adré, School of Education Studies, University of the Free State, Bloemfontein Campus, South Africa
le Roux, C.S., Department of Further Teacher Education, University of South Africa, Pretoria
le Roux, J., Department of Psycho- & Social Pedagogics University of Pretoria PRETORIA
le Roux, J., Department of Educational Studies University of Pretoria PRETORIA
le Roux, J., Dept. Psigo- en Sosiopedagogiek Universiteit van Pretoria PRETORIA
le Roux, P. J., Dept. Didaktiek, Universiteit van die Oranje-Vrystaat, Bloemfontein
le Roux, P. J., Departement Didaktiek Universiteit van die Oranje-Vrystaat BLOEMFONTEIN
LeeFon, Raelene, School of Education Studies, University of the Free State, Bloemfontein Campus, South Africa
Lehmann, F. R.
Leith, T. H.
Lessing, Anna C., Department Psychology of Education, University of South Africa, South Africa
Lessing, N., RAU
Letseka, Matsephe M., Department of Educational Studies, University of South Africa
Letšosa, R., Practical Theology, Potchefstroom Campus, North-West University
Lever, J.
Levey, D., Department of English Studies, University of South Africa, Pretoria
Levey, D.
Levey, David, Department of English, University of South Africa, P.O. Box 392, Pretoria, 0001.
Ligthelm, S. P.
Ligthelm, S.P.
Lion-Cachet, F. N.
Lion-Cachet, F. N., Departement Ou Testament Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM
Lion-Cachet, F.N., Departement Ou Testament, PU vir CHO
Lion-Cachet, F.N., Departement Ou en Nuwe Testament Potchefstroomse Universiteit vir CHO Potchefstroom
Lombaard, C., Department of Christian Spirituality, University of South Africa, Pretoria
Loots, G. C., PU for CHE
Lotriet, R.A., Departement Ekonomie & Bedryfsetiek Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM
Lotriet, R.A., Dept. Ekonomie & Bedryfsetiek Potchefstroomse Universiteit vir CHO Potchefstroom (South Africa)
Lotriet, R.A., Programbestuurder MBA-Opleiding, Potchefstroom Besigheidskool, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Lotter, G.A., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Lotter, G.A., Vakgroep Praktiese Teologie, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Lotter, G.A., School of Ecclesiastical Sciences, Faculty of Theology, Potchefstroom Campus, North-West University
Lotter, G.A., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Lotter, G.A., Fakulteit Teologie, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Lotter, G.A., Departement Diakoniologie, PU vir CHO
Lotter, G.A., Fakulteit Teologie, Potchefstroomkampus Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM
Lotter, G.A., Praktiese Teologie, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit (South Africa)
Lotter, George A., Skool vir Kerkwetenskappe Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM
Lotter, George A., Faculty of Theology, Potchefstroom campus, North-West University (South Africa)
Lötter, H. P.P., Departement Wysbegeerte, Randse Afrikaanse Universiteit
Lötter, H. P.P, Dept. Wysbegeerte, Randse Afrikaanse Universiteit
Lótter, H.P.P., Department of Philosophy Rand Afrikaans University AUCKLANDPARK
Lötter, H.P.P., Department of Philosophy, University of Johannesburg
Lótter, H.P.P. (Hennie), Department of Philosophy Rand Afrikaans University JOHANNESBURG
Lotz, P. T.
Loubser, Ananka, School of Philosophy, North-West University, Potchefstroom Campus
Loubser, Ananka, School of Philosophy, Potchefstroom Campus, North-West University
Loubser, Bertie, Communications Department, North-West University
Louw, A. D., RGN, Pretoria
Louw, A. M.
Louw, A. D., R.G.N* Pretoria
Louw, A. D., Instituut vir Sosiologiese en Demografiese Navorsing, Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing
Louw, A. D., Instituut vir Sosiologiese en Demografiese Navorsing , Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing
Louw, G. J.J., Departement Fundamentele Pedagogiek UNISA PRETORIA
Louw, W. E.G., Universiteit van Stellenbosch
Louw, W. E. G.
Lubbe, D. S., Dept. Rekeningkunde en hoof van die Gencor Navorsingseenheid vir Ouditkunde Universiteit van die Oranje-Vrystaat BLOEMFONTEIN
Lubbe, D. S., Dept. Rekeningkunde en hoof van die Gencor Navorsingseenheid vir Ouditkunde, Universiteit van die Oranje-Vrystaat, Bloemfontein
Lubbe, D.S., Dept. Rekeningkunde en hoof van die Gencor Navorsingseenheid vir Ouditkunde Universiteit van die Oranje-Vrystaat BLOEMFONTEIN
Lues, L., Department of Public Management University of the Free State Bloemfontein
Luyt, W., Department of Philosophy, Vaal Triangle campus, North-West University

1 - 74 of 74 Items