Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

F

Ferreira, J.G., Department Further Teacher Education, University of South Africa, Pretoria
Ferreira, R., Departement Opvoedkundige Sielkunde, Universiteit van Pretoria
Ferreira, R., Departement Sosiologie, Universiteit van Suid-Afrika, PRETORIA
Ferreira, S.B., Departement Maatskaplike Werk Universiteit van die Vrystaat BLOEMFONTEIN
Ferreira-Ross, J., UNISA, Pretoria
Ferreira-Snyman, A., Departement Jurisprudensie, Fakulteit Regte, Unisa, Pretoria
Fick, G.H., Departement Privaatreg Universiteit van die Oranje-Vrystaat BLOEMFONTEIN
Fick, P. H., Departement Latyn, PU vit CHO
Fick, P.H., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Finn, Stephen M., Associate Professor of English, Vista University (Mamelodi Campus)
Floor, L., Departement Nuwe Testament, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
Floor, L.
Floor, L., Departement Nuwe Testament, PU vir CMO (South Africa)
Floor, L. (Netherlands)
Floor, L., Departement Nuwe Testamentiese Vakke, PU vir CHO (South Africa)
Floor, L.
Forster, Dion, Faculty of Theology, Stellenbosch University
Fouché, J.P., Skool vir Rekenkundige Wetenskappe, Workwell: Eenheid vir Navorsing in Ekonomiese & Bestuurswetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Fourie, David, Skool vir Openbare Bestuur en Administrasie Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Universiteit van Pretoria PRETORIA
Fourie, I. J.
Fourie, L.M., School of Communication Studies, Potchefstroom Campus, North-West University
Fourie, L.M.
Fourie, M., Skool vir Natuurwetenskap-, Wiskunde- en Tegnologie-onderwys Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM
Fourie, P.J., Departement Kommunikasiewetenskap, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria
Fowler, S., Department of Management & Commerce, University of Fort Hare, Alice
Fowler, Stuart
Fraser, C. A.
Freeks, F.E., Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM
Freeks, F.E., Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit (South Africa)
Froneman, J.D., School of Communication Studies, North-West University, Potchefstroom Campus
Froneman, J.D., School of Communication and Information Studies, Potchefstroom University for CHE POTCHEFSTROOM
Froneman, J.D., Skool vir Kommunikasiestudies, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit (South Africa)
Froneman, J.D., Dept, of Communication Potchefstroom University for CHE POTCHEFSTROOM
Froneman, J.D., School of Communication Studies, Potchefstroom Campus, North-West University (South Africa)
Froneman, Johannes D., School of Communication Studies, North-West University, Potchefstroom
Froneman, Johannes D., School of Communication Studies, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa
Froneman, S., Skool vir Natuurwetenskap-, Wiskunde- en Tegnologie-onderwys Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM
Froneman, W., School of Music, Potchefstroom Campus, North-West University

1 - 38 of 38 Items