Section Details


Occasional Speech

 
Issue Title
 
Vol 73, No 1 (2008) Die universiteit: sy aard en die rol van die intellektueel Details   PDF
A.L. Combrink
 
Vol 72, No 1 (2007) Occasional Speech Details   PDF
T. Eloff
 
Vol 70, No 3 (2005) Drome en realiteite – die nuwe PUK Details   PDF
A.L. Combrink
 
Vol 65, No 3 (2000) Geleentheidslesings Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 65, No 2 (2000) Musiek en musici: onmisbaar in diens van God - Skrifoordenking uit 1 Kronieke 15 Abstract   PDF
Rassie Smit
 
Vol 65, No 2 (2000) Die PU-Konservatorium as liggaam - Enkele aantekeninge oor sy wording Details   PDF
J.P. (Jacques) Malan
 
Vol 65, No 1 (2000) Die sinvraag in ons verhouding tot die natuur en in die geskiedenis van die IRS (1962-1999) Details   PDF
B.J. van der Walt
 
Vol 64, No 4 (1999) Die soeke na sin en rede. Enkele romans van Eco en Mulisch Details   PDF
Willem J. Ouweneel
 
Vol 60, No 4 (1995) Om te lees of nie te lees nie1 Details   PDF
Jacques van der Elst
 
Vol 60, No 3 (1995) Vasstaar en deurkyk: ’n refleksie op bewustheid en veelheid van betekenisse28 Details   PDF
M.P. Wissing
 
Vol 60, No 3 (1995) ’n Balansstaat van Suid-Afrika en sy mense Details   PDF
T. Eloff
 
Vol 59, No 2 (1994) Afrikaans in 'n nuwe bedeling1 Details   PDF
Hans du Plessis
 
Vol 55, No 1-4 (1990) Toespraak by geleentheid van ’n gradeplegtigheid van die PU vir CHO op 27 April 1990 Details   PDF
G.C. Velthuysen
 
Vol 28, No 10 (1961) Verwantskapsbepaling in die Dierkunde Abstract   PDF
J. A. van Eeden
 
Vol 28, No 9 (1961) Taal as beheersingsmiddel Abstract   PDF
H. Venter
 
Vol 25, No 6 (1958) Ons nuwe Wereld* Details   PDF
T. E. W. Schumann
 
Vol 25, No 6 (1958) Enkele aspekte van en strekkinge in die inderwysersopleiding Details   PDF
J. W. Daneel
 
Vol 25, No 4-5 (1958) Die Potchefstroomse universiteit en christelike karaktervorgming in onderwysersopleiding Details   PDF
W. J. Snyman
 
Vol 24, No 6 (1957) Toespraak Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 22, No 5-6 (1955) Twee ismes in die moderne onderwys. Abstract   PDF
J. Oosthuizen
 
Vol 22, No 5-6 (1955) Toespraak van minister J.H. Viljoen ter geleentheid van die opening van die fisikalaboratorium van die P.U. vir C.H.O. op 11 Junie 1955. Details   PDF
J. H. Viljoen
 
Vol 22, No 4 (1955) „In die jaar 2000.” Abstract   PDF
F. J. du Toit
 
Vol 18, No 6 (1951) Die doel en plek van liggaamlike opvoeding in die opvoedingsprogram Abstract   PDF
D. P. J. Smith
 
Vol 18, No 5 (1951) Die betekenis van die selfstandigwording van die P.U.K vir C.H.O. Abstract   PDF
A. J. R. Van Ryhn
 
Vol 19, No 3 (1951) Max Weber en ’n Christelike Sosiologie. (Sluitingsrede akademiese jaar 1951). Details   PDF
D. C. S. du Preez
 
Vol 18, No 3 (1950) Die terrein, taak en perspektiewe van die toegepaste wiskunde. Details   PDF
W. P. Robbertze
 
Vol 18, No 3 (1950) Die terrein van die empiriese opvoedkunde Details   PDF
H. J. J. Bingle
 
1 - 27 of 27 Items