Original Research

Die metodologiese verband tussen die ekonomie en enkele ander sosiale wetenskappe

N.J. Swart
Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap | Vol 37, No 2 | a1310 | DOI: https://doi.org/10.4102/koers.v37i2.1310 | © 1969 N.J. Swart | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 07 February 1969 | Published: 07 February 1969

About the author(s)

N.J. Swart, PU vir CHO, South Africa

Full Text:

PDF (284KB)

Abstract

Nieteenstaande die feit dat die ekonomie op ’n gevorderde vlak in sy ontwikkelingsproses verkeer, is daar nog sekere metodologiese aspekte waaroor veel gediskusseer word en waaroor daar nog geensins eenstemmigheid bereik is nie. Hierdie aspekte val in drie kategorieë uiteen, naamlik, eerstens die sogenaamde algemene „vergissings”, tweedens die verband van die ekonomie met ander sosiale wetenskappe en derdens die suiwer wetenskapiike of positiewe versus die Christelik- normatiewe siening van die aard en omvang van die ekonomie. Die tweede en derde groepe oorvleuel egter tot ’n mate terwyl die implikasies van die eerste kategorie deurwerk na die tweede en derde kategorieë.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 903
Total article views: 1061

Reader Comments

Before posting a comment, read our privacy policy.

Post a comment (login required)

Crossref Citations

No related citations found.