Author Details

Fick, G.H., Departement Privaatreg Universiteit van die Oranje-Vrystaat BLOEMFONTEIN, South Africa

  • Vol 56, No 1 (1991) - Original Research
    ’n Regsteoretiese en funks ionele perspektief op die beste belange van die (minderjarige) kind
    Abstract  PDF