Author Details

de Wet, F.W., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, South Africa

  • Vol 72, No 3 (2007) - Original Research
    Uitdagings vir ’n reformatoriese benadering tot prediking in ’n postliterêre kommunikatiewe konteks
    Abstract  PDF
  • Vol 72, No 4 (2007) - Original Research
    Praktykteoretiese merkers vir effektiewe en verantwoordelike integrasie van visuele elemente in die kommunikatiewe struktuur van reformatoriese prediking
    Abstract  PDF