Author Details

van der Walt, Barend J., School of Philosophy, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

  • Vol 78, No 2 (2013) - Original Research
    Homo ludens of homo respondens? ’n Christelikfilosofiese reaksie op ’n hedendaagse idee van die mens as primêr spelende in plaas van antwoordende wese
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
  • Vol 79, No 1 (2014) - Original Research
    Die implikasies van ’n konsekwent probleem-historiese metode van wysgerige historiografie vir geslagtelike verskille en verhoudings
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF