Author Details

Raath, A. W.G., Dept. Staatsreg en Regsfilosofie, Universiteit van die Oranje -Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein 9301, South Africa

  • Vol 51, No 1 (1986) - Original Research
    Kenne, denke en openbaring in die (regs -)wetenskap volgens die wsbegeerte van die skeppingsidee.
    Abstract  PDF