Author Details

Postma, Willem, Departement Fundamentele en Historiese Opvoedkunde Potchefstroomse Universiteit vir CHO . POTCHEFSTROOM, South Africa

  • Vol 57, No 2 (1992) - Original Research
    Enkele metodologiese implikasies van hedendaagse vakfilosofiese kwessies rondom die Historiese Opvoedkunde
    Abstract  PDF