Author Details

Schurink, W.J. J., Hoof: Misdaad en Verwante Studies Groep: Samelewingsdinamika Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing PRETORIA, South Africa

  • Vol 57, No 4 (1992) - Original Research
    Die aanwending van ’n kwalitatiewe metodologiese model in gesinsmoordnavorsing: ’n Suid-Afrikaanse gevallestudie
    Abstract  PDF