Author Details

Postma, W., Departement Fundamentele en Historiese Opvoedkunde Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM, South Africa

  • Vol 58, No 1 (1993) - Original Research
    Die betekenis van ds. Dirk Postma se bevordering van Christelike onderwys vir negentiende-eeuse Nederland en vir Suid-Afrika vandag
    Abstract  PDF