Author Details

Schoeman, P. G., Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van die Oranje Vrystaat, South Africa

  • Vol 54, No 1 (1989) - Original Research
    Vrae na die verwantskap tussen wys begeerte en vakwetensk ap, met verwysing na opvoedkunde en sy vak filosofie
    Abstract  PDF