Author Details

Henning, O. A., Departement Wysgerige Pedagogiek Universiteit van die Oranje-Vrystaat BLOEMFONTEIN, South Africa

  • Vol 56, No 2 (1991) - Original Research
    Die be-tekening van konsepte in die opvoedkunde met verwysing na standpuntverskille aangaande die skool en ouerhuis as gesagstrukture
    Abstract  PDF
  • Vol 57, No 1 (1992) - Original Research
    Die be-tekening van konsepte in die opvoedkunde met verwysing na opvoeding as ‘vorming’ en die kind as ‘wordende mens’
    Abstract  PDF