Author Details

van der Merwe, N. Theo, Dept. Filosofie, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, Potchefstroom, South Africa

  • Vol 59, No 3-4 (1994) - Original Research
    H.G. Stoker as student - die wysgerige denkklimaat en akademiese wisselwerking met Scheler en Buytendijk
    Abstract  PDF