Author Details

Botha, M. Elaine, Departement Filosofie Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM, South Africa

  • Vol 58, No 2 (1993) - Original Research
    Michael Faraday en die letterlike lesing van twee ‘boeke’ van God: 'n Gevallestudie oor verhouding tussen geloof en wetenskap1
    Abstract  PDF