Author Details

Malan, J.P. (Jacques), Prof. Jacques Malan was die eerste hoof van die Musiekdepartement aan die PU vir CHO.