Author Details

Robinson, J.A., Fakulteit Regte, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, South Africa

  • Vol 69, No 3 (2004) - Original Research
    ’n Beknopte regshistoriese oorsig van die vereistes vir die totstandkoming van ’n regsgeldige huwelik
    Abstract  PDF