Author Details

van Alten, H.H., Departement Ekklesiologie, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, South Africa

  • Vol 74, No 4 (2009) - Original Research
    Die belang van onderrig in die beginfase van die kerk: Johannes Calvyn as kategeet in sy kommentaar op die Handelinge van die apostels
    Abstract  PDF