Author Details

van Rooy, H.F., Departement Ou en Nuwe Testament, PU vir CHO

  • Vol 62, No 4 (1997) - Book Reviews
    Armoede in die Heilige land volgens die negentiende-eeuse reisberigte (met spesifieke verwysing na die el-Kerakplato)
    Details  PDF