Author Details

Strauss, D. F. M., Departement Wysbegeerte Universiteit van die Oranje-Vrystaat Bloemfontein, South Africa

  • Vol 59, No 3-4 (1994) - Original Research
    Die vakwetenskaplike en wysgerige betekenis van Stoker se konfrontasie met die ‘moderne desendensieleer’
    Abstract  PDF