Author Details

Coetzee, C.J., Dept. Politieke Wetenskappe Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM

  • Vol 61, No 3 (1996) - Original Research
    Aspekte van ’n Christelike perspektief op fasette van die Geskiedwetenskap en die beoefening daarvan in ’n veranderende Suid-Afrika
    Abstract  PDF