Author Details

van der Walt, B.J., Vakgroep Filosofie, Skool vir Sosiale en Owerheidstudies, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa