Author Details

van der Walt, B.J., Skool vir Filosofie, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, South Africa

 • Vol 75, No 1 (2010) - Perspectives
  Perspectives
  Abstract  PDF
 • Vol 75, No 2 (2010) - Original Research
  Besit waardes rigtinggewend-normatiewe waarde? ’n Beoordeling van die Noordwes-Universiteit se waardeprojek
  Abstract  PDF
 • Vol 75, No 4 (2010) - Original Research
  Die waarde van waardes: ’n christelikfilosofiese besinning oor die aard en rigtinggewende gesag van waardes
  Abstract  PDF
 • Vol 73, No 2 (2008) - Original Research
  Imago et similitudo Dei: op soek na die betekenis van die mens as beeld en gelykenis van God vanuit ’n Christelikfilosofiese hoek
  Abstract  PDF
 • Vol 73, No 3 (2008) - Original Research
  Die hart van die mens herontdek: op die spoor van ’n Skrifgetroue mensbeskouing in die filosofie van D.H. Th. Vollenhoven
  Abstract  PDF
 • Vol 73, No 4 (2008) - Original Research
  Perspektiewe vir ’n normatiewe politiek: die boodskap van die Instituut vir Reformatoriese Studie (IRS) tydens ’n stormagtige staatkundige tydperk (1976-1996) in Suid-Afrika
  Abstract  PDF
 • Vol 72, No 3 (2007) - Original Research
  Ontwikkelingsamewerking vir Afrika, met besondere aandag aan ’n vennootskapsverhouding
  Abstract  PDF
 • Vol 72, No 4 (2007) - Original Research
  Die historiese agtergrond van die postmoderne visie op normatiwiteit en op ’n Christelike lewensvisie
  Abstract  PDF
 • Vol 71, No 1 (2006) - Acknowledgement
  ’n Woord van waardering oor Theo van der Merwe as mens en vriend
  Details  PDF
 • Vol 71, No 1 (2006) - Original Research
  Die Instituut vir Reformatoriese Studie (1962-1999) as Christelike organisasie – die betekenis daarvan vir toekomstige Christelike aksies
  Abstract  PDF
 • Vol 71, No 2-4 (2006) - Original Research
  Sport onder die soeklig: ’n Christeliklewensbeskoulik- filosofiese besinning
  Abstract  PDF
 • Vol 71, No 2-4 (2006) - Review Article
  Postmodernistiese opstandings(on)geloof?
  Details  PDF
 • Vol 70, No 2 (2005) - Original Research
  Kerk en samelewing: ’n Christelik-filosofiese besinning
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 3 (2005) - Original Research
  Integrasie of transformasie? 'Geloof en wetenskap' of 'gelowige wetenskap' as vertrekpunte vir integrale Christelike wetenskapsbeoefening
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 3 (2005) - Review Article
  Dertig jaar (1975-2005) internasionale aksie vir Christelike hoër onderwys: enkele persoonlike indrukke
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 3 (2004) - Original Research
  Vriendskap: waarom is dit so skaars en hoe kan dit in ere herstel word?
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 4 (2004) - Original Research
  ’n Kennis anders as die bloot analitiese? Die Westerse denkwyse versus dié van die Ooste en Afrika
  Abstract  PDF