Author Details

Stander, A.L., Departement Handelsreg Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM

  • Vol 61, No 2 (1996) - Original Research
    Kontraktuele geregtigheid, goeie trou en die optrede van ’n kurator met betrekking tot onuitgevoerde kontrakte in die insolvensiereg
    Abstract  PDF