Author Details

Duvenhage, A., Navorsingsdirekteur: Fokusarea 7.2, Volhoubare sosiale ontwikkeling, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, South Africa

  • Vol 72, No 3 (2007) - Original Research
    Politieke transformasie as ’n ideologiese denkraamwerk: ’n beleidsdinamiese analise en perspektief
    Abstract  PDF