Section Details


Acknowledgement

 
Issue Title
 
Vol 75, No 1 (2010) Messages of acknowledgement Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 71, No 1 (2006) Ter nagedachtenis aan mijn vriend Theo van der Merwe Details   PDF
K.A. Bril
 
Vol 71, No 1 (2006) N.T. van der Merwe as denker Abstract   PDF
J. Snyman
 
Vol 71, No 1 (2006) ’n Woord van waardering oor Theo van der Merwe as mens en vriend Details   PDF
B.J. van der Walt
 
Vol 70, No 3 (2005) Waarderingswoord: Annette Louise Combrink Details   PDF
H.F. van Rooy
 
Vol 65, No 1 (2000) Die IRS - ’n kragsentrale van Bybelgetroue denke - Dankwoord aan prof. B.J. van der Walt Details   PDF
N T. van der Merwe
 
Vol 64, No 2-3 (1999) Johan van der Vyver - dosent, akademikus en prinsipiële denker Details   PDF
Ig Vorster, Lourens du Plessis, Carools Reinecke
 
Vol 59, No 3-4 (1994) H.G. Stoker as mentor Abstract   PDF
N. T. van der Merwe
 
Vol 59, No 3-4 (1994) Die akademiese nalatenskap van prof. H.G. Stoker Abstract   PDF
A. W.G. Raath
 
Vol 59, No 3-4 (1994) Huldigingsrede gelewer by die begrafnis van prof. H.G. Stoker1 Abstract   PDF
C. J. Reinecke
 
Vol 59, No 3-4 (1994) Soli Deo Gloria: Die lewe en werk van prof. dr. H.G. Stoker (4 April 1899 - 16 Mei 1993) Abstract   PDF
A.W.G. Raath
 
Vol 36, No 3 (1968) In Memoriam: Prof. F. J. Coetzee; Prof. J. M. Hattingh; Prof. L. J. Du Plessis Details   PDF
W. N. Coetzee
 
Vol 33, No 1 (1965) In memoriam Floris Jespers* Abstract   PDF
A. A.F. Teurlinckx
 
Vol 30, No 7-8 (1963) 'n Beoordeling van die Rotarier-bewe^in.u Abstract   PDF
Deon Kempff
 
Vol 31, No 3 (1963) In Memoriam: Prof. Dr. I. J. van H. Fourie Details   PDF
W.N. Coetzee
 
Vol 31, No 2 (1963) Dankbare hulde Details   PDF
W.N. Coetzee
 
Vol 27, No 5 (1959) Prof. Dr. C. J. H. De Wet. (’n Persoonlike waardering.) Abstract   PDF
J. C. Coetzee
 
Vol 18, No 4 (1951) Die twee rektore van die P.U.K vie C.H.O. ’n Persoonlike waardering. Abstract   PDF
J. C. Coetzee
 
Vol 18, No 4 (1951) The late Dr. F. Postma: English newspaper’s tribute Details   PDF
C. V. Bate
 
Vol 18, No 1 (1950) In Memoriam: Johann Sebastian Bach (1685-1750). Details   PDF
J. P. Malan
 
Vol 17, No 4 (1950) Kort lewenskets van E. R. Carney Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 18, No 3 (1950) In Memoriam: Prof. Dr. F. Postma Details   PDF
J. C. Cotezee
 
1 - 22 of 22 Items