Original Research

Die beklemtoning van die geslagte of geslagslyste in Genesis

F. N. Lion-Cachet
Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap | Vol 45, No 1 | a1138 | DOI: https://doi.org/10.4102/koers.v45i1.1138 | © 1980 F. N. Lion-Cachet | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 04 February 1980 | Published: 04 February 1980

Full Text:

PDF (196KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Julius Wellhausen het reeds die belangrikheid van die geslagte of geslagslyste (toledot) besef en het in sy onderskeiding van die verskillende bronne tole­ dot as een van die karakteristieke woorde van die P-dokument beskou. P het dit later toegevoeg om die inhoud van die uit bronne saamgestelde Pen- tateug en in die besonder Genesis skematies te konstrueer. Die toledot-ioT- mule kom dan normaalweg aan die begin van sekere P-stukke voor. Die uit- sondering is Gen. 1:4a, waar dit die slotsin van ’n P-stuk vorm. As motive- ring vir hierdie afwyking is later verskeie oplossings aan die hand gedoen, bv. aat so ’n formule nie by die forse inleiding soos in Gen.l: 1 gevind tuishoort me. Die verbinding van toledot met die P-stukke is van verskillende kante bevraagteken (o.a. Eerdmans, Lohr, Volz, Smend, Eichrodt ens. — cf. Hul­ ling, 1964:216-26). Nadat Kulling (ibid., p. 217) ’n deeglike studie in dié verband ondemeem het, het hy afdoende bewys dat die to/edoi-formules nie aan die P-stukke verbind mag word nie, en dit was daarom ook nie die mer- kers wat ’n latere hand gebruik het om die boek Genesis te konstrueer nie. Hiermee het die belangrikheid van die toledot-formules nie afgeneem nie.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 360
Total article views: 672

Reader Comments

Before posting a comment, read our privacy policy.

Post a comment (login required)

Crossref Citations

No related citations found.